Zsávolya Zoltán: Elágazó ösvényen. Tanulmányok a magyar modernség női irodalmáról

„Egyre több elméleti írás tematizálja a mai társadalmi változások okozta munkaerő-átrendeződést nemi alapon is, a nőknek a férfiakéhoz viszonyított sikereit, vagy hogy milyen szegregációnak vannak kitéve a „gyengébb nem” képviselői, mik voltak már a 19. század elején a jellegzetesen előttük

Tovább

Bodor Béla: Abu-Hámid labirintusai

Bodor Béla (1954-2010) Déry- és József Attila-díjas író, költő, esszéista, kritikus, képzőművész hagyatékban maradt egzotikus regénye az arab Bölcs belső útvesztőibe kalauzol. Az életösszegző férfi az álom, akarat, mese, halál, élet labirintusát elemzi fordulatos történetekkel. Aki szereti az érzelmi sivatagból

Tovább

Bréda Ferenc: Deamore

Bréda Ferenc esszéíró szerelmi bölcselkedése nagyívű szójáték is egyben, mely arróltanúskodik, hogy szerzője vérében hordja a nyugati világ filozófiai műveltségét az újplatonizmustól a francia dekonstrukcióig. A játék tárgya a szerelem, mely egyszerre emelkedett és profán téma. Bréda szójátékokba burkolt bölcsességének

Tovább

Kemsei István: A szederinda szeme

A Dunakönyv útikalauz egy olyan világhoz, mely már nem létezik, de melynek léteznie érdemes volna. A tapasztalt evezős szerző olyan teljességgel mutatja be a folyó életét, hogy megismerjük a Duna vízi útjai mellett az evezősök lelkivilágát is, és azt a

Tovább

Doina Ruști: Lizoanca tizenegy évesen

Egy kislány, aki kilencéves korától árulja testét, a faluja lakói pedig úgy tesznek, mintha nem tudnának erről, ezt a vidéki környezetben megtörtént drámát dolgozta fel regényében Doina Ruşti.

Lázár Balázs: Bomlik a volt

Lázár Balázs ötödik könyve új művek gyűjteménye, amelyek közé régebbi köteteiből is válogatott verseket. Szempontja a költemények témája volt. Az első ciklus darabjai egy „szarvassá változott fiú”, és egy, a maga világába feszülő apa konfliktusairól szólnak. A másodikban a költő balatoni és amerikai élményeiből született

Tovább

Ughy Szabina: Séták peremvidéken

Ughy Szabina 1985-ben született Ajkán. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett bölcsészdiplomát. A Fiatal Írók Szövetsége és a József Attila Kör tagja. Első kötete Külső protézis címmel jelent meg 2011-ben az Orpheusz Kiadó gondozásában. Ára: 3000 Ft Közvetlen a kiadótól:

Tovább

Karácsonyi Zsolt: A Krím

Karácsonyi Zsolt (1977, Arad) költő, műfordító, a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője. Verseskötetei: Téli Hadjárat (2001), Sárgapart (2003), A nagy kilometrik (2006), Igazi nyár (2010), Ússz, Faust, ússz! (2010) Szabadnap (e-book, 2014). Míg száraz minden, belül ázik valami, nézz el Bahcsiszerájig, vagy

Tovább

Pintér Lajos: fényöröm fénybánat

Pintér Lajos József Attila-díjas költő 1953-ban született Szegeden. 1971 és 76 között az ELTE BTK magyar-népművelés szakára járt, az Eötvös Collegium tagja volt. 1976 óta Kecskeméten él, a Forrás szépirodalmi folyóirat szerkesztője. Előző válogatott verseit tartalmazó kötetét szintén az Orpheusz Kiadó jelentette

Tovább

Szálinger Balázs: Fehérlófia

Szálinger Balázs bábdarabja olyan területen hoz újat az irodalomban és a magyar kulturális hagyományban, ahol már nem remélt újdonságot a legvadabb újraértelmezői lendület sem.