Ismeretterjesztés
l-b-maszk-b1-2

Lázár Balázs: Maszkaland

Lázár Balázs színművész, költő 1975-ben született Szolnokon. Több színházban játszik, eddig öt verseskötete jelent meg. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett színészként és itt védte meg 2016-ban doktori disszertációját is, melyben maszkos kurzusainak elméleti hátteréről és gyakorlati anyagáról írt, a

Tovább

szakolczayb1

Szakolczay Lajos: Szakolczay levelesládásja

Minden példány elfogyott, nem rendelhető.

zs

Zsávolya Zoltán: Elágazó ösvényen. Tanulmányok a magyar modernség női irodalmáról

„Egyre több elméleti írás tematizálja a mai társadalmi változások okozta munkaerő-átrendeződést nemi alapon is, a nőknek a férfiakéhoz viszonyított sikereit, vagy hogy milyen szegregációnak vannak kitéve a „gyengébb nem” képviselői, mik voltak már a 19. század elején a jellegzetesen előttük

Tovább

bodor_amu-hamid-s

Bodor Béla: Abu-Hámid labirintusai

Bodor Béla (1954-2010) Déry- és József Attila-díjas író, költő, esszéista, kritikus, képzőművész hagyatékban maradt egzotikus regénye az arab Bölcs belső útvesztőibe kalauzol. Az életösszegző férfi az álom, akarat, mese, halál, élet labirintusát elemzi fordulatos történetekkel. Aki szereti az érzelmi sivatagból

Tovább

breda-b1

Bréda Ferenc: Deamore

Bréda Ferenc esszéíró szerelmi bölcselkedése nagyívű szójáték is egyben, mely arróltanúskodik, hogy szerzője vérében hordja a nyugati világ filozófiai műveltségét az újplatonizmustól a francia dekonstrukcióig. A játék tárgya a szerelem, mely egyszerre emelkedett és profán téma. Bréda szójátékokba burkolt bölcsességének

Tovább

kemsei_

Kemsei István: A szederinda szeme

A Dunakönyv útikalauz egy olyan világhoz, mely már nem létezik, de melynek léteznie érdemes volna. A tapasztalt evezős szerző olyan teljességgel mutatja be a folyó életét, hogy megismerjük a Duna vízi útjai mellett az evezősök lelkivilágát is, és azt a

Tovább

EKLER_ERŐS_borító15.indd

Ekler Andrea – Erős Kinga: “Föllapozzuk egymást a szótárban”

Kortárs beszélgetések? Hétköznapjainkat a találkozások és beszélgetések kitüntetett pillanatai teszik emlékezetessé. Ritkábbak azok az alkalmak, amikor olyan párbeszédek születnek, amelyek a dialógus résztvevőin kívül másokat is részesíthetnek az így születő, összegzett sorsgondolatok csodájában. A kötetben szereplő beszélgetések az elmúlt tíz

Tovább

Dobozi Eszter: Kísért a lehetetlen

Dobozi Eszter: Kísért a lehetetlen

„mégis költőien lakozik az ember ezen a földön” – ezzel a Hölderlin idézet el ajánljuk az olvasó figyelmébe Dobozi Eszter 1980-tól napjainkig keletkezet tanulmányait, esszéit egybegyűjtő kötetét. Különleges alkalom, amikor a költő prózát ír. Érzékeny témaválasztásai, sajátos látásmódja, tömör, csiszolt,

Tovább

Alföldy Jenő: Két költő - Orpheusz Kiadó

Alföldy Jenő: Két költő

„Míg magyarul olvasnak utódaink, a legnagyobbak közt tartják majd számon őket, Weörest mint a szférák, a végtelen kozmosz énekesét, Kálnokyt pedig mint a sorsába, egzisztenciális létébe vetett ember tragikus látomásainak dalnokát. Csak azért nem mondom az elfogulatlanságra törekvő Kálnokyval, hogy

Tovább

EKLER_A_BORITO_2014_05_26_

Ekler Andrea: A szabadság hívása

Olvasás, fénysáv, szabadság Egy derékig érő hajú hölgy ül a tenger partján, és olvas. Olyan intenzíven, hogy szájmozgással szinte kíséri a szavakat. Könnyű neki, süt a nap, fentről, a mennyekből valahai tanára és későbbi jó barátja, Görömbei András vigyáz rá. Még csak

Tovább