Szebeni Ilona: Merre van a magyar hazám?

szebnib1-kicsi

 

A rendszerváltás éveiben a Gulágra hurcoltak történeteit
illetően új helyzet állt elő: oldódott a málenkij robotra, szovjet
kényszermunkára deportáltak sorsát övező szigorú hallgatás,
s megjelenhettek az első visszaemlékezések. Szebeni Ilona
Merre van a magyar hazám? című munkája a legelső híradások
közé tartozott a magyar könyvkiadásban. A szerző felhívására
több, mint kétszáz túlélő küldte el visszaemlékezését,
ezt követően számos interjú is készült a jelentkezőkkel. Az
1997-ben elhunyt szerző településenként sorolja fel a szovjet
munkatáborokba elhurcoltak nevét, és egy-egy még élő tanúval
készített interjú alapján felidézi és megörökíti a hátborzongató
tragédiák, jóvátehetetlen erőszakcselekmények sorát,
amelyeknek zömmel a civil lakossághoz tartozó, nem egyszer
fiatalkorú személyek estek áldozatul.