Fogarassy Miklós: Vermeer

Sok-sok értő szellem – műértő, tudós, író, festő – elemezte az elmúlt másfél században Johannes Vermeer, a delfti festő művészetét. Ez a kétrészes esszé újszerűen közelíti meg a 17. századi holland művészet e zseniális és felettébb rejtélyes festőjét. A kötet első része A festőművészet – a Bécsben őrzött híres Műterem-kép – tárgyi világába és jelképi értelmébe vezeti be az olvasót. Elemzését nem csak a tüzetes megfigyelés alapossága, de egy finom tollú esszéíró szelleme is vezérli. A második írás a természet-érzékelés, elsősorban a vizek felületén tükröződő képekkel foglalkozó személyes napló útját követi. Vissza-visszatérve Vermeer és más klasszikus német-alföldi mesterek alkotásaihoz. Az olvasó a második esszének ebből az oda-vissza kanyarodó eszmefejtéséből a tükrök, különösen az anamorfótikus tükröződések érdekes jelenségeiről is sok mindent megismerhet.

Fogarassy Miklós: Vermeer
188 oldal, ISBN 963-976-438-5, 2009, 3000 Ft