Ekler Andrea: A szabadság hívása

Olvasás, fénysáv, szabadság

Egy derékig érő hajú hölgy ül a tenger partján, és olvas. Olyan intenzíven, hogy szájmozgással szinte kíséri a szavakat. Könnyű neki, süt a nap, fentről, a mennyekből valahai tanára és későbbi jó barátja, Görömbei András
vigyáz rá. Még csak az alkonynak sem kell bekövetkeznie, hogy lehunyja a szemét, hiszen a belülről való látáshoz – az anyag intenzív bekebelezéséhez – nincs szükség külső tényezőkre.

EKLER_A_BORITO_2014_05_26_A betű lélektől lélekig folyik.
Nincs gát, ami megakasztaná az áradást.
Ekler Andreának, a f atal kritikusnemzedék jelesének csak f gyelnie kell az áldot szóra – Sütő Andrástól és Csoóri Sándortól Nagy Gáspárig, Kafka Margittól Rózsássy Barbaráig nyújtózik az értékrangsor –, s máris kész a vallomás. Az olvasás gyönyörűségéről, fénysávról, szabadságról.

Szakolczay Lajos

Ára: 3000 Ft.

ISBN: 978-963-9809-46-8