Dobozi Eszter: Kísért a lehetetlen

Dobozi Eszter: Kísért a lehetetlen

„mégis költőien lakozik az ember ezen a földön” – ezzel a Hölderlin idézet el ajánljuk az olvasó figyelmébe Dobozi Eszter 1980-tól napjainkig keletkezet tanulmányait, esszéit egybegyűjtő kötetét. Különleges alkalom, amikor a költő prózát ír. Érzékeny témaválasztásai, sajátos látásmódja, tömör, csiszolt, lírikus nyelvezete témafelvetéseit olyan perspektívába helyezi, amelyre csak egy költő képes. Irodalom, zene, képzőművészet, szociológiai problémafelvetések, az irodalom- és művészetoktatás kihívásai mind hangsúlyt kapnak a kötetben. Vannak analizáló és szintetizáló gondolkodók. Dobozi Eszter az utóbbiak közé tartozik. Vizsgálódásainak tárgyát mindig tág kontextusba helyezi,tudva, hogy végső soron mindazok számára, akik hajlandók még költőien lakozni, az irodalom, a társművészetek és a hétköznapok elválaszthatatlanok egymástól. Ez a látásmód jellemzi a kötet minden írását,az egykézés következményeit bemutató szociográfiai godolatfutamát éppúgy, mint a Kodály Zoltán sokoldalúságát vizsgálófejezet munkáit vagy az író és a képzőművész kortársak alkotásainak esszéisztikus vizsgálatát.

Oldalszám: 482
Ára: 3000 Ft.
ISBN: 9789639809505
Megjelenés: 2014.