Aranyalbum

aranyalbumb1

Az Arany János Alapítvány 2017-ben rajzpályázatot írt ki magyarországi és határon túli
általános iskolás diákoknak, melyben Arany János költeményeinek illusztrálására kértük
őket. A beérkezett művek magas színvonalára való tekintettel tűztük ki célul, hogy a legjobb
alkotásokat – Arany János tizenkilenc versével – kötetben jelentetjük meg.
Kötetünk címével – Aranyalbum – nem csupán a nagy költőre szeretnénk utalni. Szándékunk
szerint a cím azt is kifejezi, hogy a pályaművek válogatása és értékelése során valóban
„aranybányára” bukkantunk. A gyermekrajzokból jól látszik, milyen éretten, kifinomultan,
némelyek egyenesen lírai módon akarnak és tudnak kapcsolódni Arany János költői
világához. S ahogy Arany költészetének, úgy a versekkel párbeszédet folytató illusztrációk
által kötetünknek is saját világa van.